Tuesday, February 10, 2009

тэрэлжийн байгальтэрэлжээр тэнэж яваад авсан зураг. янзага билүү нэг хүүхдийн зуслан байсан эсрэг талд нь мэлхий хад байгаа.

No comments: