Thursday, February 19, 2009

замбараагүй хотамбаар, гарааш, чингэлэг, орон сууц, гэр хороолол, шүлжилдсэн утаснууд, бас утаа...

1 comment:

A.Амарсайхан said...

Гайхалтай сайхан гэрэл зургууд байна