Wednesday, February 18, 2009

өнгөлөг амбаарнэг дунд сургуулийн манаачийн хашаанд байдаг амбаар.

No comments: