Saturday, February 7, 2009

сохор бурхан...никон ди100 камераар авч, лайтрүүм дээр боловсруулалт хийсэн...

No comments: