Monday, February 16, 2009

Уухай...энэ наадмаар авсан зураг. хичнээн спорт шүүтинг хийсэн ч сумны зураг авах хэцүү юм билээ.

No comments: