Sunday, February 8, 2009

бороондбороо орхоор түшээ дээд сургуулийн урд ус тогтчихдог. тэгээд ийм гүүр шиг юм тавьчдаг.

No comments: