Thursday, June 4, 2009

cock

2 comments:

Anonymous said...

Би эхлээд шуут утгаар нь харлаа. Дараа нь нөгөө утгаар нь харлаа. Хэ хэ хэ.

Cristian Bermani said...

que buenos colores! una imagen impactante, saludos