Friday, June 5, 2009

ambaarnikon D80, LightRoom

1 comment:

Э. Баярсайхан said...

Өөд нь татчихсан байна шүү.